K O N T R A S T 

 

20 x 20 cm 

Acryl auf Leinwand

Bild "Kontrast"

5,00 €Preis